Sunday, 6 November 2011

Nirmana Dwimatra 1


Semua foto, selain yang foto buku-buku itu, diambil tanpa disetting terlebih dahulu.

No comments:

Post a Comment